اطلاعیه جزییات ثبت نام در کارگاه های مهارت آموزی

به اطلاع دانشجویان ( به ویژه تحصیلات تکمیلی ) و محققین محترم می رساند آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تابستان سال جاری مجموعه ای لز کارگاه های مهارت آموزی ( عموما تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته ) را مطابق جدول زیر برگزار می نماید
کلیه کارگاه ها توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با همراهی کارشناسان مجرب اجرا خواهد شد.

اشتراک در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه RSS