سامانه مدیریت اطلاعات

آزمایشگاه جامع تحقیقات

کارگاه های آموزشی

اطلاعات

آزمایشگاه های همکار

اطلاعات

آزمایشگاه جامع تحقیقات

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور ارائه خدمات تخصصی مختلف و فراهم نمودن محیطی جهت پیشبرد پروژه های تحقیقاتی تأسیس شده است و آماده ارائه خدمات دستگاهی، پژوهشی و آموزشی به محققین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سایر دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و همچنین صنعت می باشد. این مجموعه دارای ۱۴ آزمایشگاه در حیطه های مختلف آزمایشگاهی شامل آنالیز دستگاهی، میکروسکوپ، فلوسایتومتری، کشت سلول، کشت میکروبی، کلونینگ، بیوتکنولوژی گیاهان دارویی،کشت بافت گیاهی، DNA و RNA، الکتروفورز، حسایت دارویی و تشخیص گونه، فوتولیتوگرافی، اتاق تمیز و آزمایشگاه عمومی می باشد. آزمایشگاه امکان ثبت درخواست آزمون از طریق "سامانه مدیریت اطلاعات" و بدون نیاز به مراجعه حضوری را فراهم آورده است.

کاتالوگ

اطلاعات

فرم ها

اطلاعات

گالری تصاویر

 اطلاعات

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، محوطه ی بیمارستان الزهرا،  بعد از استخر ۹ دی، جنب ساختمان مهارت های بالینی، آزمایشگاه جامع تحقیقات

ایمیل:  Researchlab@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۹۲۹-۰۳۱                                                                                                                                                                                

کد پستی:   ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶